ضربان سنج ورزشی

ضربان سنج ورزشی گارمین

ضربان سنج ورزشی ،تمرين هاي خود را با استفاده از اين ضربان سنج قلب عالي به طور موثري بهبود ببخشيد. اگر هنگام فعاليت ورزشي آن را دور قفسه سينه خود ببنديد، ضربان قلب را بصورت بي سيم به وسايل سازگار انتقال مي دهد تا بلافاصله از شدت ورزشي که انجام مي دهيد، باخبر شويد.