جی پی اس گارمین map 62s

جی پی اس دستی گارمین map 62s

جی پی اس گارمین map 62s ،این جی پی اس دستی با انتن هلیکس دارای یکی از قدرتمندترین آنتن دهی ها در میان جی پی اس های دستی گارمین میباشد