ساعت خلبانی D2 BRAVO

ساعت خلبانی گارمین D2 BRAVO

ساعت خلبانی d۲ bravo یک ساعت خلبانی جی پی اس دار تکامل یافته تر از شرکت گارمین، نازک تر و سبک تر نمایش ویژگی های METAR برای آخرین اطلاعات آب و هوا برای حمل و نقل هوایی دارای دکمه های اختصاصی “مستقیم به” و “نزدیکترین” با دارا بودن اطلاعات فرودگاه های جهان فروش در سایت WWW.GARMINstore.IR