کلیدهای جی پی اس کوهنوردی گارمین
کلیدهای جی پی اس کوهنوردی گارمین

کلیدهای جی پی اس کوهنوردی گارمین

کلیدهای جی پی اس کوهنوردی گارمین

 

جی پی اس دستی گارمین
جی پی اس دستی گارمین

1- آنتن GPS / GNSS
2- کلیدها
3- کلید برق
4- پورت مینی USB
5- اتصال MCX برای آنتن GPS
6- اسلات کارت microSD (زیر باتری)
7- محفظه باتری
8- محل نصب کارابین یا نگه دارنده
9- پوشش باتری حلقه D

1- GPS/GNSS antenna
2- Keys
3- Power key
4- Mini-USB port (under weather cap)
5- MCX connector for GPS antenna (under weather cap)
6- microSD card slot (under batteries)
7- Battery compartment
8- Mounting spine
9- Battery cover D-ring

کلید های جی پی اس دوربین دار garmin 

جی پی اس گارمین سری مپ
جی پی اس گارمین سری مپ

1- آنتن GPS / GNSS
2- کلیدها
3- کلید برق
4- پورت مینی USB
5- لنز دوربین
6- اسلات کارت microSD (زیر باتری)
7- محفظه باتری
8- محل نصب کارابین یا نگه دارنده
9- پوشش باتری حلقه D

1- GPS/GNSS antenna
2- Keys
3- Power key
4- Mini-USB port (under weather cap)
5- Camera lens
6- microSD card slot (under batteries)
7- Battery compartment
8- Mounting spine
9- Battery cover D-ring