پالس اکسیمتر ساعت گارمین
پالس اکسیمتر ساعت گارمین

پالس اکسیمتر ساعت گارمین

پالس اکسیمتر ساعت گارمین

دستگاه های fenix 6x pro sapphire ‚ fenix 6 pro ‚ fenix 6s pro ‚ instinct solar دارای یک پالس اکسی متر مبتنی
بر مچ دست برای اندازه گیری میزان اشباع محیطی اکسیژن در خون شما است.
دانستن میزان اشباع اکسیژن می تواند به شما کمک کند
تا چگونگی سازگاری بدن با ارتفاعات برای ورزش های کوهستانی و اعزامی را تعیین کنید.
با مشاهده ویجت پالس اکسی متر می توانید
در همان لحظه با اندکی انتظار پالس اکسی متر Pulse Oximeter را مشاهده کنید.
همچنین می توانید قرائت های تمام روز را روشن کنید ( بروی لینک بزنید : «روشن کردن قرائت های پالس اکسی متر  »).
وقتی بی حرکت می مانید ، دستگاه اشباع اکسیژن و ارتفاع شما را تجزیه و تحلیل می کند.
مشخصات ارتفاع به شما نشان می دهد که چگونه میزان خوانش پالس اکسیمتر شما نسبت به ارتفاع تغییر می کند.
در ساعت گارمین، میزان خوانش پالس اکسیمتر شما به صورت درصد اشباع اکسیژن و رنگ روی نمودار نشان داده می شود.
در حساب Garmin Connect خود ، می توانید جزئیات بیشتری در مورد قرائت پالس اکسی متر خود ، از جمله روند چندین روز مشاهده کنید.

Pulse Oximeter
Pulse Oximeter

شرح مانیتور اکسیژن ساعت گارمین :

1- مقیاس ارتفاع
2- نمودار میانگین قرائت اشباع اکسیژن در 24 ساعت گذشته.
3- آخرین میزان اشباع اکسیژن
4- مقیاس درصد اشباع اکسیژن.
5- نمودار قرائت ارتفاع شما طی 24 ساعت گذشته