منو ساعت گارمین
منو ساعت گارمین

منو ساعت گارمین

منوی ساعت کارمین

مساهده منوی کنترل ساعت گارمین شامل گزینه هایی از جمله روشن کردن حالت مزاحم نشوید ( do not disturb mode )
قفل کردن کلیدها و خاموش کردن ساعت گارمین است.
همچنین می توانید کیف پول Garmin Pay open را باز کنید.
توجه: می توانید گزینه های موجود در منوی کنترل ها را اضافه ، مرتب کرده و حذف کنید (شخصی سازی منوی کنترل ها).
1- از هر صفحه ای ، LIGHT را نگه دارید.

تنظیمات ساعت گارمین
تنظیمات ساعت گارمین

 

 

 

 

 

 

 

2- برای پیمایش در گزینه ها ، بالا up  یا پایین Down را فشار دهید.

برای داشتن اطلاعت کاربردی ساعت های گارمین و یا کارکرد صحیح و بهینه بروی لینک ( آموزش ساعت گارمین در فروشگاه گارمین ) کلیک بفرمایید