فشار سنج ساعت گارمین
فشار سنج ساعت گارمین

فشار سنج ساعت گارمین

ساعت غواصی گارمین Descent Mk2
ساعت غواصی گارمین Descent Mk2

فشار سنج ساعت گارمین

تنظیمات فشارسنج ساعت GARMIN
MENU را نگه دارید و تنظیمات Settings > حسگرها و لوازم جانبی Sensors & Accessories > فشارسنج Barometer را انتخاب کنید.
کالیبره کردن Calibrate
به شما امکان می دهد سنسور فشار سنج را به صورت دستی کالیبره کنید.
طرح Plot
مقیاس زمان نمودار را در ویجت فشارسنج ‚ تنظیم می کند.
هشدار طوفان Storm Alert
میزان تغییر فشار بارومتری را که باعث هشدار طوفان می شود تنظیم می کند.
حالت Watch Mode
سنسور مورد استفاده در حالت تماشا را تنظیم می کند.
گزینه Auto متناسب با حرکت شما از ارتفاع سنج و فشارسنج استفاده می کند.
هنگامی که فعالیت شما شامل تغییر در Altimeter است ‚ می توانید از گزینه Altimeter استفاده کنید.
فشار Pressure
نحوه نمایش داده های فشار توسط دستگاه را تنظیم می کند.

کالیبراسیون فشار سنج

دستگاه شما قبلاً در کارخانه کالیبره شده است و دستگاه به طور پیش فرض از کالیبراسیون اتوماتیک در نقطه شروع GPS شما استفاده می کند.
اگر ارتفاع صحیح یا فشار صحیح سطح دریا را می دانید می توانید به صورت دستی فشار سنج را تنظیم کنید.
1- دکمه MENU را نگه دارید.
2- تنظیمات Settings > سنسورها و لوازم جانبی Sensors & Accessories > فشارسنج Barometer > کالیبراسیون Calibrate را انتخاب کنید.
3- گزینه ای را انتخاب کنید:
• برای ورود به ارتفاع فعلی یا فشار سطح دریا ، YES را انتخاب کنید.
• برای کالیبراسیون خودکار از نقطه شروع جی پی اس خود ، Use GPS را انتخاب کنید.