ساعت گارمین First Avenger

ساعت گارمین First Avenger

ساعت گارمین First Avenge

جدیدترین سری ساعت های گارمین  در سری Legacy Hero Series در دو مدل ساعت گارمین First Avenger ,و ساعت گارمین Captain Marvel معرفی شد