تنظیمات ساعت گارمین
تنظیمات ساعت گارمین

تنظیمات ساعت گارمین

ساعت خلبانی D2 AIR
ساعت خلبانی D2 AIR

تنظیمات ساعت گارمین :

تنظیمات سیستم ساعت گارمین
دکمه منو را نگه دارید و تنظیمات (Setting ) > سیستم ( System ) را انتخاب کنید.
زبان ( Language ) : زبان نمایش داده شده روی دستگاه را تنظیم می کند.
زمان ( Time ) : تنظیمات زمان را تنظیم می کند ( Time setting )
نور پس زمینه ( Backlight ) تنظیمات نور پس زمینه را تغییر می دهد (تغییر تنظیمات نور پس زمینه Changing the Backlight Settings).
صدا ( Souds ) : صداهای دستگاه را تنظیم می کند ، مانند صدای کلید ، هشدارها و لرزش ها.
مزاحم نشوید ( Do Not Disturb ) : حالت مزاحم روشن یا خاموش می شود.
از گزینه Sleep Time برای روشن کردن حالت مزاحم به طور خودکار در ساعات خواب طبیعی خود استفاده کنید.
می توانید ساعات خواب طبیعی خود را در حساب Garmin Connect خود تنظیم کنید.

سایر تنظیمات ساعت garmin :

کلیدها ( Hot Keys ) : به شما امکان می دهد میانبرها را به کلیدهای دستگاه اختصاص دهید (Customizing the Hot Keys شخصی سازی کلیدها ).
قفل خودکار ( Auto Lock ) : به شما امکان می دهد تا کلیدها را به طور خودکار قفل کنید تا از فشار دادن تصادفی کلید جلوگیری کند.
برای قفل کردن کلیدها در هنگام فعالیت با زمان ، از گزینه During Activity استفاده کنید.
برای قفل کردن کلیدها هنگامی که یک فعالیت زمان بندی شده را ضبط نمی کنید ، از گزینه Not During Activity فعالیت استفاده کنید.
واحدها ( Units ) : واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در دستگاه را تنظیم می کند (Changing the Units of Measure).
قالب بندی ( Format ) : تنظیمات اصلی قالب را تنظیم می کند
مانند سرعت و سرعت نشان داده شده در طول فعالیت ها ، ابتدای هفته و Format موقعیت جغرافیایی و گزینه های داده.

ضبط داده ( Data Recording ) : نحوه ثبت اطلاعات فعالیت ساعت را تنظیم می کند.
گزینه ضبط هوشمندSmart recording (به طور پیش فرض default ) امکان ضبط فعالیت طولانی تر را فراهم می کند.
گزینه ضبط Every Second امکان ضبط جزئیات فعالیت را با جزئیات بیشتری فراهم می سازد.
حالت USB : دستگاه را تنظیم می کند تا هنگام اتصال به رایانه از حالت انتقال داده یا حالت شارژ Garmin استفاده کند.
بازیابی پیش فرض ها ( Restore Defaults ) : به شما امکان می دهد داده ها و تنظیمات کاربر را بازنشانی کنید
(بازیابی همه تنظیمات پیش فرض Restoring All Default Settings )
به روز رسانی نرم افزار ( Software Update ) : به شما امکان می دهد به روزرسانی های نرم افزار بارگیری شده با استفاده از Garmin Express install را نصب کنید.