ساعت غواصی گارمین Descent Mk2S

ساعت غواصی گارمین Descent Mk2S

ساعت غواصی گارمین Descent Mk2S دارای صفحه نمایش 43 میلی متری